วันนี้ 15 ธันวาคม 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พร้อมด้วยนางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการบริหารจัดการรถโดยสาร บขส. ที่เข้ามาจอดส่งผู้โดยสาร (ขาเข้า) ณ จุดจอดรถโดยสาร ประตู 3 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่รถโดยสาร บขส.
ได้ทดลองเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ก่อนที่จะเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ซึ่งในภาพรวมน่าพอใจ พบว่าผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยผู้โดยสารสามารถเลือกลงรถโดยสารที่จุดจอดรถ ประตู 3 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟ รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน รถเมล์ ขสมก. หรือจะเลือกเดินทางต่อไปลงที่ชานชาลาขาเข้า หมอชิต 2 เพื่อต่อรถแท็กซี่ และรถเมล์ ขสมก. ได้สะดวกเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บขส. ได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดการเดินรถ Feeder เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อ ตามนโยบาย Quick Win ของกระทรวงคมนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บขส. Call Center 1490, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 หรือโทรสายด่วน ขสมก. 1348