บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) แสดงความยินดีแก่ทีม Baiyok Sky ที่ชนะเลิศจากโครงการ FWD The Futurist และเป็นตัวแทนจาก FWD ประกันชีวิต ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกับ FWD ทั่วภูมิภาคเอเชีย พร้อมได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ FWD Springboard X Student Challenge 2023 การแข่งขันด้านนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักและสนใจในเทคโนโลยี พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเสนอไอเดียทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แตกต่าง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ FWD ประกันชีวิต ในการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต เพื่อก้าวไปสู่อีกระดับของนวัตกรรมประกันไปด้วยกัน ตลอดจนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากทีมงานในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมทั้งโอกาสในการเข้าร่วมงานกับ FWD ประกันชีวิตอีกด้วย