บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA) (“GSA”) สร้างกระแสการตอบรับถล่มทลาย ปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ “ANI” ทั้งหมด 554 ล้านหุ้น รวมมูลค่ากว่า 2,900 ล้านบาท เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 ธันวาคม 2566 

คุณชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Lead Underwriters) ของหุ้น ไอพีโอ “ANI” เปิดเผยว่า “หุ้น ANI ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างสูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจของ ANI ที่เป็นหุ้นธุรกิจ GSA หุ้นแรกและหุ้นเดียวของตลาดหุ้นไทย และมีศักยภาพของธุรกิจระดับ Regional Player ถือเป็น 1 ในผู้นำของธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยตลอดเวลาของการเปิดขายเพียง 3 วัน ระหว่างวันที่ 4, 6 – 7 ธันวาคม 2566 มีลงทุนจองซื้อหุ้นไอพีโอ อย่างล้นหลามเต็มครบทุกสิทธิ์กว่า 554 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำหนดการที่จะเข้าซื้อขายวันแรก หรือ First Trade Day ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นเคย”

โดยความน่าสนใจของหุ้น ANI คือการมีแผนในการสร้างการเติบโตที่ชัดเจนผ่านการขยายเส้นทางให้บริการแก่สายการบินที่ให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน และขยายการให้บริการไปยังสายการบินใหม่ รวมถึงขยายเส้นทางการบินไปยังเส้นทางใหม่ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่า และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ภายใต้หลักการสร้างประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win situation) ทั้งฝั่งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยเราคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและการสนับสนุนจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตดังกล่าวได้