“สมศักดิ์” โชว์ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มอบถุงยังชีพเยียวยาเหตุน้ำท่วมช่วง ก.ย.-พ.ย.66  แล้ว 5 จังหวัด 9,666 ชุด มูลค่ากว่า 6.7 ล้านบาท พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิต 87 ราย รวม 6.3 ล้านบาท เผย กำลังแก้ระเบียบเยียวยาให้กระชับเร็วขึ้น ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2566 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางรัฐบาล จึงได้เร่งช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยขณะนี้ ได้พิจารณามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 5 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด และ สุโขทัย รวมทั้งหมด 9,666 ชุด มูลค่ากว่า 6,766,200 บาท พร้อมเยียวยากรณีบ้านเรือนเสียหายแล้ว จำนวน 1 หลัง คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงินกว่า 75,000 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมแล้วทั้งหมด 13 จังหวัด ประกอบด้วย 1.ขอนแก่น จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 1,360,000 บาท 2.จันทบุรี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท 3.ชัยนาท จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 210,000 บาท 4.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 27 ราย เป็นเงิน 2,355,000 บาท 5.พัทลุง จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 160,000 บาท 6.มหาสารคาม จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 960,000 บาท 7.ศรีสะเกษ จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 100,000 บาท 8.สงขลา จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 320,000 บาท 9.สิงห์บุรี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท 10.สุโขทัย จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 530,000 บาท 11.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท 12.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท และ 13.อ่างทอง จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท รวมทั้งหมด 87 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 6,395,000 บาท

“รัฐบาลเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จึงเร่งพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน ให้ได้มากที่สุด รวมถึงกำลังขับเคลื่อนปรับปรุงระเบียบการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้มีความกระชับรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่าน เพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป “ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว