จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 59/2566 หรือคดีหมูเถื่อน ได้เข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ห้างค้าส่งแม็คโคร ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ หลังขยายผลพบว่าได้รับซื้อชิ้นส่วนสุกร แช่แข็ง โดยเฉพาะเนื้อหมูและตับจากนายวิรัช และนายธนกฤต สองพ่อลูก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟูดส์ จำกัด ที่เป็นผู้ต้องหาของดีเอสไอ จึงต้องมีการตรวจสอบสาเหตุการรับซื้อ รวมทั้งเอกสารที่สองพ่อลูกใช้ ในการเสนอขายสินค้าในช่วงที่ผ่านมาก่อนหยุดการซื้อขายระหว่างกัน ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

ล่าสุด วันที่ 8 ธ.ค.66 แม็คโคร ได้ส่งมอบเอกสารให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว ยืนยันเอกสารทุกชุดถูกต้องตามกฎหมาย ออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ไร้ปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย