นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เข้าให้ถ้อยคำ พร้อมกับให้ข้อมูลและเอกสาร การทุจริตนำเข้าหมูเถื่อนฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว มีการเชื่อมโยงถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อดีตรัฐมนตรี -อดีตอธิบดี-รองอธิบดี ผู้อำนายการสำนัก และห้างค้าปลีกเอกชนรายใหญ่กว่า 10 รายห้างค้าใหญ่ พร้อมกับให้ข้อมูลการทุจริตการรับส่วย การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ ของ นักการเมือง ข้าราชการในกระทรวงแรงงานฯ - เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กว่าปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท/ปี ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ