กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานฉลองสงกรานต์มรดกโลก หลังองค์การ UNESCO ประกาศให้ “สงกรานต์ในไทย“ กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 

โดย “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในฐานะ รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 และ Miss Universe Thailand 2023 ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็น “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ประจำปี 2567 

“แอนโทเนีย” ได้สวม “รัดเกล้า” ประกอบกรรเจียกจร (จรหู) สวมอาภรณ์พรรณ (เครื่องประดับ) ที่รังสรรค์ด้วยกรรมวิธีสลักดุนโลหะด้วยเงิน,ทองแดง โดยใช้ตระกูลลายสกุลช่างทองหลวง  ประดับแก้วนิลรัตน์(อัญมณีสีดำ) ซึ่งเป็นอัญมณีประจำนางมโธรเทวี สวมมาลัยครุยดอกรัก ให้ความงามอ่อนช้อย อย่างเทพเทวี 

ห่มสไบแพรญวนสีม่วงดอกสามหาว ทับด้วยผ้า “สะพัก”ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง” ด้วยการปักดิ้นข้อถมดิ้นโปร่งประดับปีกแมลงทับ และตรึงโลหะชุบทองลงยาลายประจำยามใบเทศ ซึ่งออกแบบโดย อ.ธนิต พุ่มไสว ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ภูษาผ้าลายอย่าง” 

เช่นเดียวกับผ้านุ่ง “ลายสร้อยสามหาว“ ที่นำดอกสามหาว(ดอกผักตบ)  ดอกไม้ประจำนางมโธรเทวี มาผูกลายขึ้นใหม่ ร้อยเรียงเป็นลวดลายไทยอย่างสกุลช่างเมืองเพชร ที่มีความอ่อนช้อยวิจิตรดังลายมีชีวิต พริ้วไหวงดงาม เป็นการออกแบบลายและรังสรรค์ผ้าลายนี้ขึ้นใหม่ครั้งแรกในเมืองไทย 

ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว  ประดับอาภรณ์ แก้วนิลรัตน์  พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล ภักษาหารเนื้อทราย เสด็จไสยาสน์ลืมพระเนตรมาบนหลังมยุเรศ อันเป็นเทวราชพาหนะ

จักร และ ตรีศูล อันเป็นอาวุธนั้น ทำจากเหล็กบ้านอรัญยิก ด้ามทำจากไม้ทองหลาง เขียนด้วยลายรดน้ำ ศิลปะไทยแขนงหนึ่ง ที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับนางมโหธรเทวี