วันที่ 8 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค.2566 เวลา 05.00 น.)

ราคาน้ำมันปั๊ม "ปตท." (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 33.38 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม "บางจาก" (Bangchak)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 33.38 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม "พีที" (PT)

เบนซิน ราคา 44.04 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล  ราคา 29.94 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "เชลล์" (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.68 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.34 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ที่มา : www.eppo.go.th