เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร(พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก) เจ้าอาวาสวัดห้วยบง และเจ้าคณะตำบลแม่แดด-แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2566 จะมีการจัดงานประเพณีปีใหม่ปกาเกอะญอ “ 2 ทศวรรษบุญสัญจร”ขึ้นที่วัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วม 3-4 พันคน โดยภายในงานจะมีการสืบชะตาผู้ข้อมือรับขวัญปีใหม่ การแสดงวัฒนธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำบุญสัญจรร่วมกัน

เจ้าอาวาสวัดห้วยบงซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอกล่าวว่า ชาวกะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญออาศัยอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนาจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ ซึ่งในส่วนของศาสนาพุทธนั้นมีความใกล้เคียงกับความเชื่อดั้งเดิมของคนปกาเกอะญอ ดังนั้นจึงสามารถหล่อหลอมไปด้วยกันได้ดี โดยวิถีคนกะเหรี่ยงดั้งเดิมตั้งอยู่บนความพอเพียง ตั้งแต่เรื่องเครื่องแต่งกายไปจนชีวิตความเป็นอยู่ ทุกอย่างทำไปเพื่อการยังชีพ แต่เมื่อความเจริญเข้ามา ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพ เช่น การส่งลูกไปเรียนก็ต้องหาเงินเป็นค่าใช้จ่าย การผ่อนรถผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้ความสัมพันธ์ในลักษณะเดิมเปลี่ยนแปลง

“ที่นี่เราพยายามทำให้ศาสนาเข้ามาเป็นแกนกลางในการทำให้ชาวบ้านและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษปกาเกอะญอ พระสงฆ์ที่นี่ต้องทำหน้าที่เสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณด้วย อาตมาได้พูดกับพระลูกวัดอยู่เสมอว่าอยู่ให้ต่ำ ทำให้สูง คือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องให้เขาเข้าถึงพระได้ ไม่ว่าเขาจะคลานหรือเดินมาก็ตาม แต่พระต้องทำจิตใจให้สูงกว่าชาวบ้าน เพราะพระไม่ได้มีปัญหาครอบครัว หรือต้องทำมาหากินอะไร ถ้าไม่โลภ ”พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร กล่าว

ทั้งนี้ปีใหม่ปกาเกอะญอ ไม่ตรงกับปฎิทินปีใหม่ไทยหรือปีใหม่สากล โดยจะดูจากจันทรคติที่ชนวปกาเกอะญอเรียกว่า “ลาปรือซี”ในคืนเดือนดับที่อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมหรือมกราคมของทุกปี โดยพระสงฆ์ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้มีโอกาสไปร่วมประเพณีปีใหม่ที่ประเทศพม่าและกลับมารื้อฟื้นปีใหม่ปกาเกอะญอชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552  โดยเน้นด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ  เช่นพิธี “กี่จึ๊”(การผูกข้อมือเรียกขวัญคน) โดยมีสโลแกน รวมพล รวมบุญ รวมปัญญา”