เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.66 ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดตราด อำเภอคลองใหญ่  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตราด (กอ.รมน.จังหวัด ตร.) สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่  สถานีตำรวจน้ำคลองใหญ่ สรรพสามิต พื้นที่ตราด และด่านศุลกากรคลองใหญ่ ร่วมแถลงผลการจับกุมนายชุ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี สัญชาติ กัมพูชา เป็นผู้ควบคุมเรือ พร้อมของกลางบุหรี่ซิกาแรต  ขนาดบรรจุ 20 มวน จำนวน 20,950 ซอง (41 หีบ 45 แท่ง) ที่ลักลอบนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา

นาวาเอก นฤมิต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (6 ธ.ค.66) เรือลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 กำลังลาดตระเวนพื้นที่ ระหว่างตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้ตรวจพบเรือไม้ต้องสงสัยกำลังแล่นผ่านเข้ามายังพื้นที่ตำบลหาดเล็ก โดยภายในเรือมีลักษณะสินค้าอยู่บนเรือโดยผ้าใบสีน้ำเงินปกคลุมเอาไว้ จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบทันที

เมื่อทำการตรวจค้นเรือต้องสงสัย พบว่า บรรจุภัณฑ์กล่องบุหรี่จำนวนมาก ทุกกล่องถูกปกปิดด้วยถุงดำอีกชั้น จึงทำการยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำตัวนายนายชุ รวน ผู้ควบคุมเรือ มายังพบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ต.หาดเล็ก เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขยายผลการจับกุมต่อไป เนื่องจากนายชุ เป็นเพียงผู้รับจ้างขับเรือขนบุหรี่หนีเท่านั้น

เบื้องต้นนายชุ ถูกต้องข้อหา นำเข้าสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เป็น บุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุ 20 มวน หรือ 419,000 มวน จำนวน 20,950 ซอง (41 หีบ 45 แท่ง)  คิดเป็นมูลค่าสินค้า จำนวน 314,250 บาท คิดเป็นมูลค่าภาษี  1,315,660 บาท และถูกค่าปรับ เป็นเงิน 19,735,900 บาท สำหรับจังหวัดตราด ในรอบ 1 เดือน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว 3 ราย คือ รายแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ของกลางบุหรี่หนีภาษี จำนวน 57,080 ซอง หรือ 1,141,600 มวน ค่าปรับ 53,400,000 บาท 

รายที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) จับผู้ต้องหา 1 ราย ได้ที่ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด  ระหว่างขนส่งด้วยรถตู้ทึบ ภายในรถบุหรี่หนีภาษี จำนวน 24,540 ซอง หรือ 490,800 มวน มูลค่า 3,752,000 บาท และจะถูกปรับเงินประมาณ 12,900,000 บาท  และรายที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 จับผู้ต้องหได้ 1 ราย ของกลางบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุ 20 มวน หรือ 419,000 มวน จำนวน 20,950 ซอง  คิดเป็นมูลค่าสินค้า  จำนวน 314,250 บาท คิดเป็นมูลค่าภาษี  1,315,660 บาท และถูกค่าปรับ เป็นเงิน 19,735,900 บาท