2 หนุ่มนครพนมที่ถูกปล่อยตัวจากอิสราเอล ซึ้งใจ!! พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา รุดเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจถึงบ้าน
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม และนางสาววรานิษฐ์  กีรติพงษ์เวคิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมให้การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการปล่อยตัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ซึ่งเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา จำนวน 2 ราย รายแรกชื่อ นายเฉลิมชัย แสงแก้ว เป็นชาวอำเภอปลาปาก และรายที่ 2 ชื่อ นายพัฒนายุทธ ต้อนโสกรี เป็นชาวอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมี ครอบครัวและญาติพี่น้องให้การต้อนรับ 


 
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยแรงงานจังหวัดและรักษาการจัดหางานจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่มายังบ้านของนายเฉลิมชัย แสงแก้ว และนายพัฒนายุทธ ต้อนโสกรี แรงงานไทยชาวนครพนมที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการปล่อยตัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจึงได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งจากการได้พูดคุยกับนายเฉลิมชัยพบว่ามีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและญาติพี่น้อง ส่วนแรงงานรายอื่นที่ถูกกักตัวจะให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป


   
ในการนี้ นางสาววรานิษฐ์ กีรติพงษ์เวคิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดนครพนม ได้ชี้แจงพร้อมให้ข้อมูลการทำงานในและต่างประเทศ ตลอดจนแจ้งสิทธิประโยชน์จาก กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทสศกรมการจัดหางาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,000 บาท (กรณีกลับเนื่องจากภัยสงคราม 15,000 บาท และกรณีสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกาย/จิตใจ จำนวน 30,000 บาท) ในส่วนสิทธิประโยชน์ทางด้านรัฐอิสราเอลผู้ถูกจับกุมตัว ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนแรก จำนวน 10,000 เชลเกล (1 เชคเกล 9.43 บาท) ในรูปแบบบัตรเงินสดสามารถใช้ได้ทั่วโลก ในช่วง 6 เดือนแรกจะได้รับเงิน 6,900 เชคเกลต่อเดือน รวมถึงหากแรงงานประสบปัญหาด้านร่างกาย หรือจิตใจ ขอให้ไปพบแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์มายื่น เพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ 6 เดือน หลังจากได้รับเงินครบ 6 เดือนแรกแล้ว ซึ่งแต่ละรายจะได้รับเงินไม่เท่ากัน