กยศ.ลงพื้นที่พบนักศึกษาที่ศรีสะเกษและนครศรีธรรมราช อนุมัติเงินกู้เพิ่มอีก 2,209 ราย ไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน 67 ราย และจะอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯอยู่ระหว่างลงพื้นที่ไปพบนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯได้มีการติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และจากการลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ในวันนี้กองทุนฯได้ดำเนินการอนุมัติการกู้ยืมอีกจำนวน 2,209 ราย และมีนักศึกษาแจ้งไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน จำนวน 67 ราย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองทุนฯจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาทุกรายที่ติดปัญหามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมแล้วทางสถานศึกษาต้องให้นักศึกษาลงนามในสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน 7 วัน โดยในวันที่ 8-9 ธันวาคมนี้ ทางกองทุนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ ของสถานศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามกองทุนฯ ขอยืนยันว่า นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน