ยูเนสโกประกาศ “สงกรานต์ไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ไทยจัดเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ 7 ธ.ค. ลานคนเมือง กทม.  –วัดสุทัศน์ 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 66 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา โดยมีวาระการพิจารณาประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยรัฐบาลมอบหมายให้นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมีวาระการพิจารณารวม 49 รายการ แบ่งเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่เข้าสู่บัญชีที่มีการกลั่นกรองแล้ว 45 รายการ ซึ่งรวมถึงวาระการพิจารณา สงกรานต์ของประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาเป็นรายการที่ 3 บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความลุ้นระทึกของคณะผู้แทนไทย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายการนำเสนอของประเทศไทยโดยละเอียด ก่อนที่จะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้ประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นายโกวิท กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนประเพณี เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนในประเทศ และได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยกระบวนการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนผู้ถือครองและผู้ปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และได้รับความยินยอมจากชุมชนไทยทุกทั่วประเทศ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอขอขึ้นทะเบียน เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นการเสนอขอขึ้นทะเบียนรายการโดยประเทศเดียว

“สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่งดงามมีคุณค่าสะท้อนถึงความเป็นไทย อย่างไรก็ตามจะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียน ตลอดทั้งปี 2567 มุ่งให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย โดยเบื้องต้น สวธ. จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนเผยแพร่ สาระคุณค่า อัตลักษณ์ และความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ และนำเข้าสู่ THACCA ของรัฐบาล” อธิบดีสวธ. กล่าว

 ทั้งนี้จะมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศน์เทพวราราม ในวันที่ 7 ธ.ค. นี้