วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันดินโลกปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลก  และพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566 ให้กับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย​ ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)ร่วมกันจัดตั้งขึ้น 

ภายใต้กรอบของแนวคิดที่ว่า “Soil, where food begins” เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ทำอย่างไรดินถึงจะมีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง ผลิตอาหารที่ปลอดภัยที่สามารถแก้ปัญหาความอดอยาก 

"ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้รับเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award  ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรก และขอให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความยินดีกับประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย "

นางรัดเกล้า ยังยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญทรัพยากรดิน และน้ำเพราะมีส่วนสำคัญต่อภาคการเกษตรและพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร จึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของดินและน้ำ ร่วมกันอนุรักษ์ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นางรัดเกล้า ยังเชิญชวนประชาชนและเกษตรกร ร่วมงานวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งภายในงานยังเน้นนิทรรศให้ความรู้ การพัฒนาดินและน้ำ ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้ ต่อยอด และตระนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำต่อไป