6 ธ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา โดยมีวาระการพิจารณาประเพณี สงกรานต์ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ยูเนสโก

ด้าน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยได้มอบหมายให้นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม โดยขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีความมั่นใจว่าประเพณีสงกรานต์ประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาได้รับการขึ้นทะเบียนตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำข้อมูลประเพณีที่โดดเด่นของไทยไว้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อได้รับรายงานเอกสารข้อมูลของประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูด้วยตาของตนเองว่าประเพณีสงกรานต์ไทยดีจริงหรือไม่ เข้าเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ ซึ่งเท่าที่รับทราบจากการบันทึกการตรวจเยี่ยม มีผลรายงานที่ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นใจอย่างแน่นอน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า หลังจากมีการประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์ไทยแล้ว วธ.ได้เตรียมพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองในความสำเร็จดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ไว้แล้ว ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศน์เทพวราราม ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทั่วประเทศตลอดทั้งปี เพื่อนำเสนอคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก