วันที่ 4 ธ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายเศรษฐา ทวีสิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 ราย เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 ได้แก่

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 10,175,194 บาท ได้แก่ เงินฝาก2,315,194 บาท ที่ดิน 2 แปลง 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว 1 หลัง 1.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 คัน3,360,000 บาท มีสิทธิและสัมปทานได้รับจากกองมรดก มีหนี้สิน 145,504 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,548,203 บาท มีรายจ่ายรวม 681,123 บาท

ส่วน รศ.อภิญญา เวชยชัย คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 39,539,654 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,029,624 บาท เงินลงทุน 4,192,000 บาทที่ดิน 3 แปลง 13,595,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว 2 หลัง ได้จากกองมรดก รวมมูลค่า 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,722,630 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,537,622 บาท มีรายจ่ายรวม 1,039,120 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,714,848 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 145,504 บาท

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งสถานะหม้าย คู่สมรสเสียชีวิต มีทรัพย์สิน 871,071,133 บาท มีหนี้สิน 17,597,018 บาท โดยในส่วนทรัพย์สินได้แก่ เงินสด 5 แสนบาท เงินฝาก 30 บัญชี 45,529,534 บาท เงินลงทุน 70,710,636 บาท ที่ดิน 51 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. ระยอง และเลย รวมมูลค่า 213,030,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9 หลัง 333,550,000 บาท โดยในจำนวนนี้มีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่เขตหลักสี่ กทม. มูลค่า 70 ล้านบาทและที่เขตพญาไท กทม. มูลค่า 75 ล้านบาท มีบ้านพักอาศัย 1 ชั้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลค่า 88 ล้านบาท และบ้านพักอาศัย 2 ชั้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง มูลค่า 50 ล้านบาท เป็นต้น

ยานพาหนะ 9 คัน 22,121,963 บาท ในจำนวนนี้มีรถหรู เช่น Mercedes Benz GT 53 ป้ายแดง มูลค่า 9,990,000 บาทVolkswagen ป้ายแดง มูลค่า 4,971,963 บาท นอกจากนี้ยังมีเรือยอร์ด 1 คัน มูลค่า 1 ล้านบาท แต่แจ้งหายไว้ที่ สภ.พัทยา เมื่อ 7 ก.ค. 2558 และมีเรือยนต์ มูลค่า 2 แสนบาท ส่วนสิทธิและสัมปทาน 6 ล้านบาท คือสัญญาเช่าที่ดิน ซ.รัชดาภิเษก 76

ขณะที่ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 179,629,000 บาท มีงาช้าง 4 กิ่ง ได้มา 22 พ.ค. 2538 มูลค่ารวม 1 ล้านบาททองคำแท่งหนัก 3 กิโลกรัม (60 บาท) 9 แท่ง มูลค่า 8,415,000 บาท สร้อยคำทองคำหนักรวม 10 บาท 5 เส้น มูลค่า 1.6 ล้านบาทมีนาฬิกา 22 เรือน 11,050,000 บาท มีชุดเบญจภาคี 1 ชุด มูลค่า 40 ล้านบาท ชุดพระเครื่อง 154 รายการ 18,852,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,588,980 บาท ไม่มีหนี้สินโดยในส่วนทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 1.5 แสนบาท เงินฝาก 4 บัญชี 1,777,518 บาท เงินลงทุน 3,775,464 บาท เงินให้กู้ยืม 20 ล้านบาท เป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัท ยนตรทรัพย์ จำกัด (โดยนายสุรินทร์ แสงมณี บิดา) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565 มียานพาหนะ เป็นรถยนต์1 คัน 2.2 ล้านบาท

ในส่วนทรัพย์สินอื่น 27,336,000 บาท ที่น่าสนใจ มีพระสมเด็จ 1 องค์ 7 ล้านบาท Diamond 7.06 ct, 7-US 1 รายการ 7.8 ล้านบาททองคำหนัก 25 บาท มูลค่า 8.5 แสนบาท ชุดเหรียญทองคำหนัก 12 บาท 2 รายการ 816,000 บาท ชุดเหรียญทองคำหนัก 24 บาทมูลค่า 816,000 บาท เหรียญทองคำหนัก 2.2 บาท 10 รายการ มูลค่า 748,000 บาท ทองคำหนัก 5 บาท 5 รายการ 8.5 แสนบาททองคำหนัก 3 บาท 4 รายการ 408,000 บาท ทองคำหนัก 2 บาท 5 รายการ 3.4 แสนบาท ทองคำหนัก 6 บาท 1 รายการ 204,000 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสะสมนาฬิกาหรูอีกหลายเรือน เช่น Patek Philippe 5726A 1 เรือน 3,890,000 บาท Rolex Oyster Perpetual DAY-DATE 1 เรือน 1 ล้านบาท เป็นต้น ขณะเดียวกันยังสะสมกล้องไลก้า 3 ตัว และปืน Glock17 จำนวน 1 กระบอกด้วย.