"สายสม-สมชาย-ดร.นิดาวรรณ" เปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมผู้สูงอายุหัวหิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. "บิ๊กวุฒิ" ชื่นชมผู้สูงอายุปลุกกระแสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง พร้อม"ชาย อินทรา" (ศิลปิน จิตอาสา)

ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนวัดหัวหิน “ดร.สายสม วงศ์สาสุลักษณ์” ประธานฝ่ายหารายได้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากฯในพระอุปถัมภ์ฯ., (Mr.P)สมชาย  พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทศ.)ในฐานะประธานโครงการรณรงค์ส่งเสริมผู้สูงอายุ-จิตอาสาออกกำลังกายห่างไกลโรคฯ และ ดร.นิดาวรรณ  เพราะสุนทร (รองคณบดีคณะนิติฯม.รังสิต)ร่วมกิจกรรมออกกำลังของผู้สูงอายุในชุมชนหัวหินเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.จำนวนหลายร้อยคน อายุ 60-86 ปี โดย"( Mr.P)สมชาย" และเครือข่ายได้จัดทำเสื้อสีเหลืองไปมอบให้ผู้สูงอายุทุกคน เพื่อใส่ในกิจกรรมดังกล่าว 

ผู้สูงอายุชุมชนแห่งนี้ นำโดย "คุณก้อย-คุณนุช-คุณต๊ะ และคุณสมบูรณ์ แสงสว่าง  ประธานที่ปรึกษาชุมชนออกกำลังกาย พร้อมด้วยชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมคับคั่ง ซึ่ง"คุณสมชาย" กล่าวว่า ตนเองและกรรมการ อาทิ ดร.ศรีวิขัย ศรีสุวรรณ, นพ.มนตรี เศรษฐบุตรฯลฯ และประธานที่ปรึกษา" พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ หรือ"บิ๊กวุฒิ"อยากรณรงค์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุออกไปทุกภาคของไทย เพราะการออกกำลังกายนี้นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพดีและห่างจากโรคภัยไข้เจ็บไปด้วย โดยกิจกรรมวันนั้นเริ่มด้วยคุณสายสมเป็นประธานเปิดงานฯ

"พล.ต.อ.วุฒิ  หรือ" บิ๊กวุฒิ" กล่าวว่าโครงการนี้ดีมากชื่นชมเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเห็นได้จริงๆเพราะผมเองก็ออกกำลังกายทุกวันด้วยการตีเทนนิสมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตีเทนนิสด้วยกัน อาทิ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ฯลฯ ก็รักการออกกำลังกายทุกวันเช่นกัน