วันที่ 4 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส. นครศรีธรรมราช ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง" ระบุว่า...

ประชาธิปัตย์ เปลี่ยนไป๊???

วันก่อนผม เข้าไปอ่านบทกลอน ที่เขียนถึงพรรคประชาธิปัตย์ ของคุณชูพงศ์ เก่งตรง ในไลน์กลุ่ม“รวมใจเพื่อนสามารถ” มีเนื้อหาน่าสนใจ สะท้อนภาพลักษณ์ของพรรคที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ดี และเชื่อว่าผู้เขียนมีเจตนาต้องการสื่อความหมาย จากบทกลอนนี้ ส่งต่อไปยังส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 25 คน ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของพรรค เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ให้ได้รับทราบกัน

ผมในฐานะอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าเป็นศิษย์เก่าของพรรคคนหนึ่ง เพราะได้เกิดทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าวันนี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคได้แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความปรารถนาดี และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความห่วงใย ในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง

จึงขออนุญาตส่งบทกลอน บทนี้ไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้รับทราบโดยทั่วกัน

@ประชาธิปัตย์@

เป็นฝ่ายค้าน ยิ่งใหญ่ ใจซื่อสัตย์

ไม่ผูกมัด ติดอำนาจ ชาติสุขศรี

เป็นศัตรู การเมืองร้าย ฝ่ายอัปรีย์

ขึ้นพาที อภิปราย ไล่คนเลว.

ประชาชน หวังได้ เป็นฝ่ายค้าน

อภิบาล รักษาไทย ให้พ้นเหว

ใครตั้งโจทย์ หาประโยชน์ ก่อไฟเปลว

ใครทำเลว ปล้นชาติ อุบาทว์กล.

“ประชาธิปัตย์” ขวางทาง ห่างเกมส์ชั่ว

ไม่เคยกลัว อภิปราย ให้เหตุผล

ชำแหละชั่ว เปิดเผยตัว อัปรีย์คน

ไม่สับสน สัตย์ซื่อ ถือความจริง.

มาบัดนี้ อดีตเห็น เป็นความฝัน

ความเชื่อมั่น สูญหาย คล้ายผีสิง

เป็นเทาหม่น ปนดำ นำประวิง

เหมือนทอดทิ้ง อดีตเด่น เป็นพรรคฯดี.

พวกผู้เฒ่า เฝ้าบ้าน สงสารนัก

เคยเป็นหลัก สัตย์ซื่อ ถือศักดิ์ศรี

ต้องซึมเศร้า เป็นส่วนน้อย ด้อยราคี

ส่วนมากมี รอหวัง (ร่วม)ตั้งรัฐบาล

ขอขอบคุณ คุณชูพงศ์ เก่งตรง มา ณ โอกาสนี้ด้วย