วันที่ 3 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานในพิธีและประทานให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ( เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ) ขลิบผมและปลงผมนาคแทนพระองค์ในการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 9 รูป แด่ " พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ พระตำหนักที่ประทับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร