นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดทำโครงการลดค่าโดยสาร (HAPPY NEW YEAR 2024 ลด 20% ไปก่อน-กลับทีหลัง) ให้ผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket และ Website : http://transport.co.th/ เดินทางระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2566 หรือระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ จะได้รับส่วนลด 20% (เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม)

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ บขส. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจองตั๋วเดินทางล่วงหน้า โดยขยายระยะการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า จากเดิม 90 วัน เป็น 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สามารถวางแผนการเดินทางในระยะยาว อีกทั้งบขส. ยังได้จัดโครงการ "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" อีกหนึ่งโครงการของขวัญ ปีใหม่ 2567 โดยเปิดให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส. (รังสิต) สถานีเดินรถรังสิต และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บขส. โทร. 1490

อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางได้กำชับให้ บขส. คุมเข้มความปลอดภัย โดยตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ ให้มีความพร้อม 100% ก่อนออกเดินทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง บริการประทับใจ และไม่มีเรื่องร้องเรียน

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้เปิดให้ประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าได้ จากเดิม 90 วัน เป็น 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ทุกเส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Application E-Ticket Website บขส. https://tcl99web.transport.co.th หรือที่ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ

อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ รถทัวร์ รถเมือง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม บขส. ได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ทดลองเพิ่มจุดจอดรถโดยสาร (เฉพาะรถ บขส. ขาเข้ากรุงเทพฯ) ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ สามารถเลือกเดินทางลงจุดจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถเมล์ ขสมก. หรือจะเลือกเดินทางต่อไปเพื่อลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อต่อรถแท็กซี่ได้สะดวกเช่นกัน ซึ่งการเพิ่มจุดจอดรถ บขส. ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ