แรงงานไทยในอิสราเอล ปลื้ม!!! ก.แรงงาน ส่งผู้ตรวจฯ รุดเยี่ยม มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจถึงที่ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลโดยได้พบปะกับนายจ้างและเยี่ยมเยือนแรงงานไทยในสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จุดแรกที่ร้านไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับร้านแห่งนี้มีนายจ้างชื่อ Eran Uzan เจ้าของร้าน ชื่อ Israeli Green มีแรงงานไทยทำงานอยู่ จำนวน 7 ราย จุดที่ 2 ร้าน Yerek Hasade เป็นร้านขายผักและผลไม้ มีนายจ้างชื่อ Eli มีคนงานอยู่จำนวน 17 คนและจุดที่ 3 ร้านอาหาร China Class มีนายจ้างชื่อ Oded Hadouri มีคนงานอยู่จำนวน 5 คน และ Bangkok Kitchen มีคนงานอยู่จำนวน 4 คน 

โดยนายสมาสภ์ฯ และคณะ ได้มีการพบปะพูดคุยพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล รวมถึงสอบถามความเป็นอยู่ ซึ่งพบว่าแรงงานไทยเหล่านี้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และประสงค์ที่จะอยู่ทำงานต่อ ขณะที่แรงงานบางรายได้มีการสอบถามถึงประเด็นที่เพื่อนๆพี่น้องแรงงานที่ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วนั้นว่า หากประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานต่อนั้นจะสามารถกลับเข้ามาได้เมื่อไหร่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ก็ได้ชี้แจงว่าสถานการณ์ในขณะนี้แรงงานไทยยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาทำงานในรัฐอิสราเอลได้ ซึ่งหากสถานการณ์มีความปลอดภัยดีขึ้นตามลำดับแล้ว ก็จะอนุญาตให้แรงงานไทยเดินทางกลับมาทำงานได้อีกครั้งต่อไป

​​​​​​​ ​​​​​​​

 

 

#แรงงานไทย #อิสราเอล #กระทรวงแรงงาน