โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก ม.เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon) เปิดตัว Second Skin นวัตกรรมวัสดุศาสตร์ที่คิดค้นมาจากนักศึกษาที่รักในการเล่นฟุตบอลร่วมกับการวิจัยพัฒนาวัสดุกราฟีน ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์เพื่อฉีดพ่นข้อเท้า (Non-woven fabric) เส้นใยจะห่อหุ้มรอบ ๆ ข้อและแห้งในทันที ก่อนสวมถุงเท้าและรองเท้าเล่นกีฬาอย่างเช่น นักกีฬาฟุตบอล บาสเก็ตบอล วิ่ง เทนนิส วอลเลย์บอล ที่ต้องล็อคข้อเท้าด้วยเทปพันอยู่เสมอ ให้สามารถใช้งานสะดวกมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม มีส่วนผสมวัสดุที่มีคุณสมบัติให้ความแข็งแรงอย่างกราฟีน เป็นองค์ประกอบสำคัญ พร้อมกับได้ร่วมเซ็น MOU กับบริษัท กราฟีน ครีเอชั่นส์ จำกัด และบริษัท สตีฟ เวล คอร์ปอเรท จำกัด ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ใช้สิทธิ เพื่อออกสู่ตลาดโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กราฟีน ครีเอชั่นส์ จำกัด นายวิตะ บุษดี กรรมการบริหาร บริษัท สตีฟ เวลคอร์ปอเรท จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon) เปิดตัวผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับฉีดพ่นให้ห่อหุ้มบริเวณข้อเท้าเพื่อลดอาการบาดเจ็บ

ของนักกีฬา ด้วยนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ที่คิดค้นจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (Second Skin) ใช้ก่อนทำการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา เพื่อช่วยพยุงข้อเท้าให้มีความมั่นคงในขณะทำกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย

การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และพิธีลงนามในสัญญาการจัดซื้อ ร่วมกับ บริษัท กราฟีน ครีเอชั่นส์ จำกัด และ บริษัท สตีฟ เวล คอร์ปอเรท จำกัด ถือเป็นความสำเร็จของผลผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเทคโนโลยีเชิงลึกที่สามารถออกสู่ตลาด มีบริษัทคู่ค้าใหญ่ อย่าง บริษัท สตีฟ เวล คอร์ปอเรท จำกัด ที่เป็นทั้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงนับเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างงานนวัตกรรรม และระบบนิเวศ ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนา โดยนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะนักวิจัยทดสอบภาคสนาม ทีมห้องปฏิบัติการงานวิจัย จากสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงอย่าง กราฟีนเป็นส่วนผสม ใช้งานได้อย่าง สะดวก ประหยัดเวลา ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้นักกีฬาได้เป็นอย่างดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ งานวิจัยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารงานและจัดการทุนด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นจด IP การทำ Licensing Agreement, การทำสัญญาซื้อขาย รวมถึงให้คำแนะนำในการดำเนินงานนวัตกรรมทางธุรกิจ ส่งผลให้งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่งานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศทั่วโลก

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กราฟีน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง platform สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกราฟีนเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างนวัตกรรม และมีความชำนาญในการพัฒนา ออกแบบ จัดหาและ functionalize กราฟีนเพื่อให้นำประยุกต์ใช้ได้จริง กล่าวว่า บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำกราฟีน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยและต่อยอดพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนประสบความสำเร็จ

กราฟีนมีความเสถียรและคุณสมบัติในหลายมิติ มีความแข็งแกร่ง น้ำหนักเบา เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า ต้านแบคทีเรีย และเสถียร อีกทั้ง มีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และเป็นที่นิยมในการนำมาพัฒนาวัสดุสมัยใหม่เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอนาคต

 ด้าน นายวิตะ บุษดี  ประธานกรรมการ บริษัท สตีฟ เวล คอร์ปอเรท จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการวิจัย Second Skin กล่าวว่า แรงบันดาลใจมาจากการเป็นนักกีฬาฟุตบอลและประสบการณ์ในการทำงานกับทีมฟุตบอลหลาย ๆ ทีม ที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาในอดีตใช้วิธีการพันเทปอเนกประสงค์ในการพันรัดข้อมาตลอดทำให้อยากที่จะสร้าง และสำหรับนักกีฬาอาชีพการบาดเจ็บถือว่าเป็นการสูญเสียรายจ่ายในการรักษา ฟื้นฟูอย่างมหาศาลปีละกว่าพันล้านบาท สโมสรฟุตบอลอาชีพมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในการลงทุนในโครงการป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในบรรดาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา ข้อเท้าแพลงถือเป็นอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง โดยคิดเป็น 10-30% ของการบาดเจ็บดังกล่าว ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือข้อมูลที่บันทึกไว้ระบุว่า 80% ของข้อเท้าแพลงอย่างมากส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความต้องการที่สำคัญสำหรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อจัดการและป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อต่อ เพิ่มประสิทธิภาพของผู้เล่น ยืดอายุอาชีพของพวกเขา และปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของสโมสรฟุตบอลอาชีพในท้ายที่สุด ด้วยการวิจัย Second Skin ที่ออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องข้อเท้าอย่างเหมาะสม ซึ่งกลายเป็นช่องทางที่หวังว่าจะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่ลุกลามและเกิดซ้ำเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด โดยแผนการจัดจำหน่าย คาดว่าน่าจะภายในปี 2024