เพราะสุขภาพดี ออกแบบได้ ..กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) แถลงความสำเร็จกิจกรรมทดสอบตลาดสินค้า OTOP ระดับ 4 -5 ดาว ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากทั่วประเทศกว่า 100 ร้านค้า เดินหน้าพัฒนา ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ “เมกะเทรนด์โลก” ด้านสุขภาพและความงาม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.66 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในงานแถลงความสำเร็จ กิจกรรมทดสอบตลาด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่องาน OTOP PREMIUM THE NEXT LEVEL โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP กว่า 100 รายเข้าร่วมกิจกรรม ที่ MBK CENTER ชั้น G Zone Avenue A เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากทั่วประเทศ จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดเพิ่มช่องทางการขาย การสร้างเรื่องราว และการพัฒนาตลาดออนไลน์ โดยใช้นวัตกรรมผนวกเข้ากับภูมิปัญญาของชุมชน ก่อนจะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรใหม่ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และมีการใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย (food safety) ตอบสนองเทรนด์ จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เข้าสู่กิจกรรมทดสอบตลาด

ซึ่งงานในวันนี้ นอกจากเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่แล้ว ยังเป็นการสร้างการรับรู้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าผลิตภัณฑ์ OTOP มีความโดดเด่น น่าสนใจ มีศักยภาพในการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสในการ Business Matching กับ Trader ที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ และขยายช่องทางตลาดสู่สากลได้จริง    

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าชมงานจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานแล้ว ยังเป็นถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะผลักดันผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมมาพัฒนาและส่งเสริม เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น โดยงานจะมีไปจนถึง 26 พฤศจิกายน 2566 นี้