เรียบเรียงโดย เฉา หยวนหลง

 

“จีนเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาของโลกเสมอ โดยจะยืนหยัดการเปิดกว้างที่มีคุณภาพ ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์พัฒนาในทิศทางที่เปิดกว้าง อำนวยประโยชน์ต่อกัน มีความสมดุล และชัยชนะร่วมกัน” จากจดหมายถึงงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ครั้งที่ 6 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของจีนในการผลักดันการเปิดกว้างที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง

ในงาน CIIE ครั้งนี้ ความตั้งใจดังกล่าวของจีนพิสูจน์ให้เห็นเป็นผลงานต่อไปนี้ว่า มูลค่าสัญญาที่คาดหวังภายในหนึ่งปีจะสูงถึง 78,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับปี 2022 วิสาหกิจ 3,400 แห่งจากทั่วโลกได้ร่วมงาน จำนวนผู้แสดงสินค้าและพื้นที่แสดงสินค้าเพิ่มขึ้นมาก วิสาหกิจ 500 อันดับแรกของโลก และวิสาหกิจที่ติดอันดับต้น ๆ ในวงการต่าง ๆ รวมแล้วมีถึง 289 แห่ง  มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา งาน CIIE กำลังปฏิบัติตามหลักการที่ว่า “รวมสินค้าโลก อำนวยประโยชน์กับทั่วโลก” จีนกับประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อการพัฒนา และสร้างอนาคตร่วมกัน

หมอนวดไทยให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้เข้าชมงาน

โอกาสจีนสร้างความมั่นใจให้กับการพัฒนาของโลก

สถานีอวกาศของจีน และการแสดงผลงานเขตการค้าเสรีกว่า 20 แห่ง บูธต่าง ๆ ในหอจีนของงาน CIIE ครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า “ความทันสมัยแบบจีนสร้างโอกาสใหม่กับการพัฒนาโลก”โดยดึงดูดผู้ชมมากมาย

“โอกาสของจีน”เป็นคีย์เวิร์ดที่ผู้แสดงสินค้ามักจะพูดถึงเวลาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว โอกาสของจีนคืออะไร ในสายตาของพวกเขา โอกาสของจีน หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่มั่นคง ตลาดที่มีขนาดใหญ่ การบริโภคที่มีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ แนวโน้มการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ ตลอดจนความสามารถในการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ขึ้นทุกวัน

จีนมีประชากร 1,400 ล้านคน คนที่มีรายได้ระดับปานกลางมีกว่า 400 ล้าน จีนนับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโลกที่ดึงดูดสินค้าเข้าจีนจำนวนมหาศาล ในงานครั้งนี้ได้จัดแสดงตัวแทนผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และการบริการใหม่รวม 442 รายการเป็นครั้งแรก ทำให้โลกมองเห็นว่า วิสาหกิจโลกกำลังแข่งขันกันด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในตลาดจีน และก็แสดงให้เห็นว่า ชาวจีนมีความปรารถนากับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สาวไทยสวมชุดไทยแนะนำอาหารไทยจานพิเศษหน้าบูธ

จีนกำลังปรับเปลี่ยนแรงกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเก่าให้เป็นแรงกระตุ้นแบบใหม่ การพัฒนาสีเขียวเร่งให้เกิดกำลังการพัฒนาแบบใหม่ จีนในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์ของโลกมีความคึกคักมาก งาน CIIE ครั้งนี้ โซนแสดงสินค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับแนวหน้ามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 30% โซนบ่มเพาะความสร้างสรรค์ดึงดูดกว่า 300 รายการมาเข้าร่วม ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนรวมของงานสองครั้งที่แล้ว  จีนกำลังวาดภาพพิมพ์เขียวที่มีอนาคตสดใส ซึ่งเป็นอนาคตที่พิสูจน์การยกระดับและการปฏิรูปอุตสาหกรรม และการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำและใช้พลังงานสะอาด

การเปิดกว้างของจีนกระตุ้นการหลอมรวมของเศรษฐกิจโลก

ทุกวันนี้ แม้จะมีเสียงกวนหูว่าสองประเทศจะตัดความสัมพันธ์กัน แต่โลกนี้จะไม่หยุดความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วม ในงาน CIIE ครั้งนี้ มีการลงนามสัญญาซื้อขายมากมาย พิสูจน์ให้เห็นว่า จีนกำลังผลักดันการเปิดกว้างที่มี “โอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น” “การประสานงานด้านข้อกำหนดที่ราบรื่นขึ้น” “พลังสร้างสรรค์ที่มากขึ้น”และ “การแบ่งปันที่กว้างขวางขึ้น” ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ เปิดกว้างและมีชัยชนะร่วมกัน

ประเทศต่าง ๆ ใช้โอกาสงาน CIIE ในการร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนาใหม่ และเข้าสู่ตลาดจีน ตั้งแต่งาน CIIE ครั้งแรกเป็นต้นมา ผู้แสดงสินค้ามากมายได้จัดสายการผลิต และร้านค้าในจีน ปีนี้ งาน CIIE จัดผู้แสดงสินค้ากว่า 300 รายเดินทางไปสำรวจโอกาสลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจีน ในงาน CIIE ครั้งนี้ กำหนดการของผู้แสดงสินค้าหลายคนได้บรรจุรายการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนกับหุ้นส่วนความร่วมมือ

บนเวทีงาน CIIE  วิสาหกิจจีนและต่างชาติได้เชื่อมตลาดจีนกับต่างประเทศ เชื่อมอุตสาหกรรมจีนกับต่างประเทศ ส่งเสริมความสร้างสรรค์ของกันและกัน ตลอดจนประสานงานด้านข้อกำหนดด้วย วิสาหกิจจีนและต่างประเทศได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกที่มั่นคงขึ้น นายฟั่น เจียอวี้ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท Estee Lauder โซนจีนระบุว่า ผู้บริโภคจีนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ Estee Lauder มีความสร้างสรรค์เสมอ หวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในจีนจะเข้าสู่ตลาดสากลด้วย

จากงาน CIIE ครั้งนี้เราได้พบโอกาสการตลาด โอกาสการลงทุนและโอกาสการเติบโตมากมาย แสดงให้เห็นว่า การสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างสอดคล้องกับผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ นางไฉ ซิ่ว ซีอีโอบริษัท Milkground กล่าวว่า “อุตสาหกรรมชีสเชื่อมโยงกับโลกอย่างใกล้ชิด งาน CIIE ทำให้เรามีโอกาสหลอมรวมทรัพยากรจากทั่วโลก”เธอกล่าวว่า คุณค่าของความร่วมมือมีมากกว่าการแตกแยก กระบวนการเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่ไม่อาจจะเปลี่ยนได้

แบ่งปันผลการพัฒนาให้อำนวยประโยชน์กับประชาชนประเทศต่าง ๆ

งาน CIIE ดึงดูดทั้งประเทศพัฒนาแล้วและด้อยพัฒนา ทั้งวิสาหกิจ 500 อันดับแรกของโลกและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจที่ร่วมงานทุกครั้ง และวิสาหกิจที่ร่วมงานเป็นครั้งแรก ท้้งผลิตผลท้องที่และผลงานไฮเทค แสดงให้เห็นว่าจีนมีความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ แบ่งปันผลการพัฒนาของจีน และส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกเติบโตด้วยกัน

ช่วง 6 ปีมานี้ สหรัฐฯจัดพื้นที่แสดง และจัดส่งผู้แสดงสินค้าเป็นจำนวนมากอันดับต้น ๆ ในบรรดาประเทศร่วมงานปีนี้ สหรัฐฯเข้าร่วมในนามหน่วยงานทางการเป็นครั้งแรก และจัดหอแสดงอาหารและการเกษตรสหรัฐฯเป็นพิเศษด้วย วิสาหกิจสหรัฐฯที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้ลงนามสัญญากับผู้จัดซื้อของมณฑลเจียงซู มณฑลฝูเจี้ยน และเมืองเซินเจิ้นหลายฉบับ

ภาพถ่ายบูธประเทศไทย

ขณะเดียวกัน งาน CIIE ครั้งนี้ มีมาตรการเอื้ออำนวยกับประเทศด้อยการพัฒนามากที่สุด 30 ประเทศด้วย โดยไม่คิดค่าเช่าบูธแสดง และให้ค่าอุดหนุนการจัดบูธด้วย เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้น ๆ มีโอกาสเข้ามายังจีน และแบ่งปันผลการพัฒนาของจีน งาน CIIE คร้งนี้จัดโซนแสดงผลิตผลการเกษตรแอฟริกาเป็นครั้งแรก สินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ สับปะรดเบนิน และกาแฟเอธิโอเปีย โซนดังกล่าวได้บรรลุสัญญาซื้อขายที่คาดว่าจะมีมูลค่า 148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใบสั่งซื้อเหล่านี้จะช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรม และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นโอกาสที่สร้างพรุ่งนี้ที่ดีงามขึ้น

งาน CIIE ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้แสดงสินค้าได้รับใบสั่งซื้อมากมาย หากมีความเข้าใจลึกซึ้งว่า “โลกนี้ดีจีนจึงจะดี จีนดีขึ้นโลกยิ่งจะดีขึ้น ”มีความมั่นใจและกำลังมากขึ้นในการดำเนินการตามกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้าง อำนวยประโยชน์ต่อกัน มีความสมดุล และชัยชนะด้วยกัน

 

 

 

หมายเหตุ

งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2023 โดยมีหัวข้อหลักว่า “ยุคสมัยใหม่ร่วมแบ่งปันอนาคต” วิสาหกิจกว่า 3,400 แห่งจาก 154 ประเทศ เขตแคว้น และองค์กรระหว่างประเทศได้ร่วมงานครั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าว วิสาหกิจ 500 อันดับแรกของโลก และวิสาหกิจที่ติดอันดับต้น ๆ ในวงการต่าง ๆ รวมแล้วมีถึง 289 แห่ง สถิติแสดงว่า มูลค่าสัญญาที่คาดหวังในรอบปีจะสูงถึง 78,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตัวแทนผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และบริการใหม่รวม 442 รายการเปิดตัวเป็นครั้งนี้ในงาน CIIE ครั้งนี้