ครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น  เชิญชวนเด็กและเยาวชนชาย อายุ 7-12 ปี ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่า เข้าร่วมสมัครในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 10  ที่พร้อมสัญจรมุ่งสู่ประตูเมืองของภาคอีสาน ด้วยการส่งประวัติแนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตนเอง พร้อมวิดีโอหรือภาพถ่าย และเรียงความเรื่อง "เหตุผลที่อยากบรรพชากับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 10"

ตั้งแต่วันนี้ - 20มกราคม 2567 ทาง www.truelittlemonk.com/apply เพื่อศึกษา และอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรปลูกปัญญาธรรม ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ เยาวชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน จะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนทั้งประเทศเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนพฤติกรรมของเด็กช่วงวัยนี้ ที่จะได้เรียนรู้ธรรมะเพื่อไปกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป อีกทั้งตัวแทนเยาวชนทั้ง 12 นั้นจะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมและคำสอนนั้นออกไป ในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องราวการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในจิตใจ ช่วงเดือนเมษายนปีหน้า

ผู้สนใจสามารถรับชมกิจวัตรของสามเณรได้ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333  และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99 รวมทั้งออกอากาศช่วงไฮไลท์ประจำวันทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 และ 111  พร้อมรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.truelittlemonk.com รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand  หรือโทร. 02-858-8339 (ในวันและเวลาทำการ)