.
วันที่ 21 พ.ย. 66 ที่หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องแบบชุดลูกเสือและเนตรนารี โดยมีนายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการฯ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผอ.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด ครู และนักเรียนร่วมพิธี 


.
จังหวัดระยองได้เล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารีเป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวินัยให้แก่นักเรียน อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย โดยจังหวัดระยองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จำนวน 187,610 บาท จัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีช่วยเหลือและลดภาระแก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาชุดเครื่องแบบให้แก่บุตร
.
สำหรับการมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 มีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน 174 ราย ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน 36 ราย โรงเรียนห้วยยางศึกษา จำนวน 14 ราย โรงเรียนวิบูลวิทยา จำนวน 48 ราย โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด จํานวน 27 ราย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ราย โรงเรียนเทศบาลวัดปากคลอง จำนวน 3 ราย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน จำนวน 5 ราย โรงเรียนนิคมวิทยา จํานวน 30 ราย โรงเรียนมัธยมตากสิน จำนวน 1 ราย และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จำนวน 5 ราย