ภาระเพิ่ม! กสิกรไทยแจ้งผ่อนชำระบัตรเครดิตจาก 5% เป็น 8% เริ่มรอบบิลเดือนม.ค.67 ระบุเป็นไปตามประกาศ ธปท.

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิตกสิกรไทย ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 ธนาคารจะปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย จากเดิมอัตราขั้นต่ำ 5% เป็น 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 

#กสิกรไทย #ดอกเบี้ย #แบงก์ชาติ #บัตรเครดิตกสิกรไทย #บัตรเครดิต