วันที่ 21 พ.ย.66 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการอำเภอ ลงพื้นที่ออก ให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองกราด ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล อาทิ การให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟู และมอบกายอุปกรณ์ บริการทำแขน-ขาเทียมให้ผู้พิการ ซ่อมกายอุปกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน รวมถึงการมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้น ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ออกให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ จากส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ที่ได้นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย เพื่อลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางมาติดต่อราชกับหน่วยงานราชการ รวมถึงมีการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เสื้อผ้ากันหนาวให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อไว้สวมใส่ป้องกันความหนาวเย็นจากสภาพอากาศในช่วงนี้

ในขณะเดียวกัน พบว่าประชาชนที่เดินทางเข้ามารับบริการตรวจรักษาโรค กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ได้ออกมาให้บริการตรวจรักษาโรคในครั้งนี้ มีทั้งทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่พบว่ามีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้หวัด และระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากในช่วงนี้ จ.บุรีรัมย์ เริ่มมีสภาพอากาศหนาวเย็นลงแล้ว