วันที่ 21 พ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับโครงการนำร่องที่จะทำให้การค้าชายแดนสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยนโยบายวัน สตอป เซอร์วิส ซึ่งโครงการนำร่องนี้ใช้ด่านศุลกากรที่ จ.หนองคาย เป็นต้นแบบ ซึ่งนายกฯลงพื้นที่และพบว่าการที่มีแต่ละหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลการค้าชายแดน ก่อให้เกิดการเสียเวลาในการไปขอใบอนุญาตตามหน่วยงานต่างๆ  เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและต้นทุน ทำให้ประสิทธิภาพหรือคุณภาพสินค้าเวลาข้ามแดนลดลง นายกฯจึงกำชับโดยขอให้โครงการต้นแบบด่านศุลกากรแบบวัน สตอป เซอร์วิส ประสบความสำเร็จ เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนต่ำลง การค้าชายแดนคึกคักขึ้น