ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ขึ้น นำโดยพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีศิษยานุศิษย์จำนวนมากมาร่วมทำบุญสร้างกุศลในฐานะร่วมเป็นเจ้าภาพกรณีการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ ทั้งนี้ ปรากฏว่า ได้ยอดเงินเข้าสมทบทุนเป็นจำนวน 72,521,697 บาท ท่ามกลางความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก

โดยเจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เปอดเผยว่า หลังพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดจัดขึ้นซึ่งประเพณีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาร่วมกับศาสนิกชน มาทุกปี ประมาณหลังจากออกพรรษาแล้ว โดยการรับพระกฐินได้ต้องจำพรรษาในวัดตลอด 3 เดือน หรืออย่างน้อยต้องมีพระจำนวน 5 รูป 

“ทั้งนี้โดยในส่วนยอดทำบุญกับทางวัดเกตุมฯในปีนี้มีผู้ใจบุญใจกุศลมาเป็นเจ้าภาพจำนวนมาก สมทบทุนเพื่อนำจัดสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน มีขนาด 109.39 เมตร ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ นอกจากนี้เพื่อร่วมสมทบทุนไว้ใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของ รพ.วัดเกตุมดีศรีวราม ซึ่งเป็นตึกผู้ป่วยใน 5 ชั้น อีกทั้งเพื่อบูรณะศาสนสถานให้คงอยู่ในสภาพแบบสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเหมาะต่อการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไป”