ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธสาสนิกชน พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
       

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.00 น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการพิธีทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาทำบุญ"  โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหารอ.พระนครศรีอยุธยา
         

โอกาสนี้ ประธานฯ ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้น ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร จุดเทียนส่องธรรม และถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ โดย ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา ต่อจากนั้น พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เทศน์มหาชาติคาถาพัน
       

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  ภายใต้กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาทำบุญ" เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันธรรมสวนะ ตลอดปีงบประมาณ 2567

​​​​​​​ ​​​​​​​