โครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ริเริ่มขึ้นโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะ ฝึกฝนวินัย และเปิดโอกาสต่อยอดความฝันด้านกีฬาให้แก่เยาวชนไทย โดยในรอบ Final Match ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย ร่วมเป็นประธานในงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดีกรีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และโค้ชระดับตำนานมากมายร่วมในงาน อาทิ โค้ชเตี้ย สะสม พบประเสริฐ, โค้ชโย่ง วรวุฒิ ศรีมะฆะ, ก้องภพ สรงกระสินธ์, วีระยุทธ สวัสดี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย หัวหน้าวิทยากรในโครงการ, ณรงค์ สุวรรณโชติ, วีระพงษ์ เพ็งลี, อัมรินทร์ เยาดำ, กฤษณะ วงษ์บุตรดี และ “โก้” ดัสกร ทองเหลา มิดฟิลด์อัจฉริยะ หนึ่งในตำนานนักฟุตบอลทีมชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครบ 100 นัด

สำหรับโครงการ "TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง" รอบ Final Match ได้คัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด 5 สนาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,019 คน ให้ได้เยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น มีทักษะยอดเยี่ยม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จำนวน 67 คนสุดท้าย เพื่อทำการทดสอบความสามารถขั้นสูง ตามหลักสูตรที่โค้ชผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการได้ฝึกอบรมและให้ความรู้มาแล้วในสนามรอบที่ผ่านมาให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เพื่อชิงความเป็นสุดยอดนักกีฬา TIP SPIRIT จำนวน 11 คนจากกีฬาฟุตบอล และอีกจำนวน 8 คน สำหรับกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งจะได้รับรางวัลกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันภัยคุ้มครอง 1 ล้านบาท  ประกาศนียบัตรรับรอง และเหรียญรางวัล (ทอง) จากทางโครงการ พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของทิพยประกันภัยในอนาคต ในส่วนของเยาวชนอีก 48 คน จะได้รับรางวัลกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ทุนประกันภัยคุ้มครอง 5 แสนบาท  ประกาศนียบัตรรับรอง และเหรียญรางวัล (เงิน) จากโครงการ 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ทิพยประกันภัย มีความเชื่อว่ากีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ จึงได้ร่วมมือกับสองภาคส่วนได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง ตั้งแต่สนามแรกดำเนินมาถึงสนามสุดท้ายเรามีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ทิพยประกันภัยเป็นองค์กรที่พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์การเล่นกีฬา พร้อมมุ่งหวังให้เยาวชนไทยใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และทีมชาติไทยในอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ”