วันที่ 19 พ.ย.2566 นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)  กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมออกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน วงเงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า ขณะนี้รัฐบาล ได้ให้ฝ่ายกฎหมาย อย่างสำนักงานกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด ดังนั้นคาดว่าจะใช้เวลาสักพักก่อนจะเสนอให้สภาฯ พิจารณา เบื้องต้นก่อนการส่งเนื้อหาให้สภาฯ ต้องทำประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆ ให้กระจ่างก่อน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลพร้อมเมื่อใด วิปรัฐบาล ฐานะมือไม้ที่ดูแลงานกฎหมายพร้อมปฏิบัติให้ สำหรับการเสนอร่างพ.ร.บ.กู้เงินดังกล่าวต่อสภาฯ จะถูกบรรจุให้เป็นเรื่องด่วนที่พิจารณาเป็นอันดับแรก


นายอดิศร กล่าวด้วยว่า สำหรับกรอบกรพิจารณาวาระแรกนั้น เบื้องต้นอาจจะใช้ 1 วันเต็ม หรือ 2 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิปรัฐบาล และต้องมีเวลาเพียงพอที่ให้ฝ่ายตรวจสอบได้ซักถามและรัฐบาลได้ชี้แจง ขณะที่เมื่อผ่านวาระแรกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.)  ส่วนจะใช้เวลาพิจารณากี่วันนั้น ตามปกติของการพิจารณาร่างพ.ร.บ. จะอยู่ที่ 30- 90 วันโดยต้องยึดความรอบคอบที่สุด และเมื่อกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จต้องนำกลับมาให้สภาฯ พิจารณาวาระสองและวาระสามที่ต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ทั้งฉบับ เบื้องต้นตนมั่นใจในความมั่นคงของพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากจะโหวตเห็นชอบ

นายอดิศร กล่าวด้วยว่าเมื่อสภาฯ เห็นชอบแล้วต้องส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณา ส่วนประเด็นที่สว.บางคนกังวลต่อการออกร่างพ.ร.บ. จะขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือรัฐธรรมนูญนั้น ตนเชื่อว่าจะสามารถทำให้คลายกังวลได้ตั้งแต่ชั้นพิจารณาของสภาฯ แล้ว และการพิจารณาของสว. นั้นจะไม่ใช้เวลานานไปกว่าที่สภาฯ พิจารณา แต่หากท้ายสุดสว.ไม่เห็นชอบต้อง เข้าสู่กระบวนการของสภาฯ ที่จะยืนยันร่างพ.ร.บ.เงินกู้เป็นกฎหมายต่อไป

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าในตอนท้ายจะถูกยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีก นายอดิศร กล่าวว่า เป็นสิทธิที่จะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้ เพื่อความละเอียดรอบคอบ แม้กฎหมายจะออกมาช้า ตนเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลแน่นอน แม้ช่วงนี้จะมีผู้แสดงความเห็นคัดค้าน

"ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดจะเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ เหมือนปี 2544 ช่วงที่จะมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค แม้ในสภาฯ จะโต้เถียงอย่างหนัก แต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน"นายอดิศร กล่าว