จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 5 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ ..00.. กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เร่งขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ เริ่มที่ 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ THACCA จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของกองทุนหมู่บ้านแล้ว วธ.จะจัดอบรมให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าผู้อบรมที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน คาดว่าจะใช้เวลา 4 ลบุรี และจังหวัดดอบรมที่จังหวัด- 5 เดือน ด้านออกแบบจะจัดอบรมที่กรุงเทพฯ เชียงราย ยูเนสโกประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเมื่อปี 2562 ปี 2566 ตามลำดับ ด้านภาพยนตร์ จัดอบรมที่ จ.ชลบุรี และกาญจนบุรี กำลังผลักดันให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์จากยูเนสโก โดยกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามแนวทางของยูเนสโกอีกด้วย ..00.. ขานรับ THACCA โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าววางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการของสวธ. คู่ขนานไปกับการจัดเทศกาล งานประเพณีประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อยกระดับงานให้มีภาพใหญ่ขึ้น อย่างเช่นกิจกรรมเปิดตลาดบก ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ควบคู่กันไปกับงานแข่งเรือ จ.น่าน ที่เป็นงานประจำจังหวัด พบว่าสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้มากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาต่อยอด 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ..00.. ยังอยู่ กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของสำนักงานปลัดวธ. เปิดตัวบทเพลง “หนูอยากขอบคุณ” พร้อมมิวสิกวิดีโอเพลงถ่ายทอดความรู้สึกเยาวชนไทย 4 ภาค งานนี้ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ชวนคนไทยรณรงค์เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ..00.. กรมศิลปากรชวนชมนิทรรศการพิเศษ "Unseen เปิดคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร" นำโบราณวัตถุในห้องคลังมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรก โดยมีโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดชุมพร เช่น ลูกปัดเครื่องประดับ (ลูกปัดรูปหงส์ ลูกปัดรูปแพะภูเขา ลูกปัดแก้วอำพันทอง) จากแหล่งโบราณคดีเขาเสก กลองมโหระทึกจากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว ภาชนะดินเผาสามขาจากแหล่งโบราณคดีเขาทะลุ ผู้สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 66 .ค. 66เภอสวี จังหวัดชุมพัดชุมพรณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ..00.. กรมการศาสนา(ศน.) ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลดิวาลี” สัมผัสเสน่ห์ Little India วิถีชีวิตเชิงพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ย.นี้ ณ คลองโอ่งอ่าง ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ ลานกิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวศาสนสถาน รวมถึงร่วมอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการสะพานเหล็ก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์

ตลาดบก ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลดิวาลี” สัมผัสเสน่ห์ Little India วิถีชีวิตเชิงพหุวัฒนธรรม

นิทรรศการพิเศษ Unseen เปิดคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร