วันที่ 15 พ.ย.2566 เวลา 11.05 น. ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการที่รัฐบาลเตรียมออกพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กู้เงิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หากรัฐบาลส่งมาที่สภาฯ แต่ยังอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม จะต้องมีการขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญหรือไม่ว่า ขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.กู้เงินของรัฐบาลที่จะเสนอมา หากถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ก็สามารถขอให้สภาฯมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ หากรัฐบาลขอมา ทางสภาฯก็พร้อมให้ความร่วมมือ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของประชาชน แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับรัฐบาล