รมว.วัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ย้ำการมีส่วนร่วมของพื้นที่ แก้ไขปัญหา PM 2.5 และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 มีการประชุมหารือกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของงาน อาทิ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สมาคมขัวศิลปะ จากนั้นลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดพิธีเปิดงาน รวมถึงเป็นสถานที่มีศิลปินแสดงงาน 14 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการติดตั้งงานประติมากรรมหลายชิ้นงาน เช่น Wang Wen Chih จากไทเป Tobias Rehberger จากแฟรงค์เฟิร์ท สมลักษณ์ ปันติบุญ จากเชียงราย และกลุ่มศิลปิน All(Zone) จากกรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานของศิลปินแต่ละคน

นายเสริมศักดิ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้หารือการเตรียมความพร้อมจัดงานกับผู้ว่าฯ จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าฯ ยืนยันว่าจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่สำหรับจัดงาน จึงได้ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมงานศิลปะในพื้นที่แสดงงาน เข่น จัดรถบริการรับ-ส่ง การบริการข้อมูลนำชม การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่ โดยผู้ว่าฯ แจ้งว่าได้วางแผนในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ช่วยกันสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดงานในพื้นที่ด้วย

“ได้เน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งส่วนกลางและในต่างประเทศ ให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อเชิญชวนมาเที่ยวงาน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็น soft power อย่างมีประสิทธิภาพ” รมว.วัฒนธรรม กล่าว ทั้งนี้ในวันที่ 19 พ.ย .นี้ มีการจัดขบวนพาเหรด โชว์ศักยภาพงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวถึงความพร้อมเปิดงานจริงในวันที่ 9 ธ.ค. 66 จัดแสดงไปจนถึงเดือนเมษายน 2567