ในวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันมะเร็งเต้านมสากล  “World Breast Cancer Day” ซึ่งเป็นภัยเงียบอันดับ1 ของผู้หญิงทั่วโลก ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 พบว่าผู้หญิงไทยตรวจพบเป็นโรคมะเร็งเต้านมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มอัตราการป่วยเพิ่มในรายใหม่สูงขึ้นทุกปี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) องค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน ได้เห็นถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย จึงเชิญชวนพนักงานจิตอาสามาร่วมสานต่อกิจกรรม ”บัวหลวงชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ช่วยกันเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  โดยหวังว่าความตั้งใจนี้ จะสามารถสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไปอย่างเข้มแข็งได้

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในทุกๆปี บริษัทเราจะวางแผนคัดเลือกกิจกรรมมาสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน และกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราเคยทำกันมาแล้ว และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้รับ บริษัทจึงถือโอกาส“วันมะเร็งเต้านมสากล” จัดกิจกรรมชวนพนักงานที่มีจิตอาสามาร่วมกันเย็บเต้านมเทียม ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ และส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับพนักงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย”

กิจกรรม ”บัวหลวงชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ทางหลักทรัพย์บัวหลวงได้รับความร่วมมือจาก “กลุ่มเพื่อนทอฝัน” กลุ่มจิตอาสาที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ ซึ่งในครั้งนี้กลุ่มอาสาเพื่อนทอฝันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์  รวมถึงเป็นวิทยากรแนะนำขั้นตอนการเย็บเต้านมเทียมให้แก่พนักงานจิตอาสาของบริษัท นอกเหนือจากความตั้งใจที่ตัดเย็บและส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแล้ว บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ยังอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยเงียบใกล้ตัว โดยทุกคนสามารถลดอัตราความเสี่ยงของโรคได้ ด้วยการตรวจคัดเต้านมเอง หรือการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีสถิติพบว่าการตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้สูงถึง 98%

นายฟิลลิป บัณฑิตกุล หนึ่งในพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมาโดยตลอด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ทำงานกับหลักทรัพย์บัวหลวง ผมเห็นบริษัทให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วหากมีโอกาสในการช่วยเหลือหรือทำสิ่งดีๆเพื่อสังคม ผมก็พร้อมจะทำอย่างเต็มที่ และยิ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเรายิ่งทำให้ผมมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ผมจึงรู้สึกภูมิใจและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทครับ”

ในอนาคตหลักทรัพย์บัวหลวง ยังคงจะเดินหน้าต่อยอดกิจกรรมการแบ่งปันช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม  อาทิ การเย็บผ้าโพกหัว  การร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ เพราะ “มะเร็ง” เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก และเป็นโรคร้ายแรงที่คนไทยเผชิญต่ออาการปวยรวมถึงต้องสูญเสียอวัยวะและชีวิต โดยชาวหลักทรัพย์บัวหลวงทุกคน หวังจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจะไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมให้ครอบคลุมหลากหลายมิติ  ทั้งด้านสุขภาพอย่างกิจกรรมในครั้งนี้  ด้านการศึกษา ด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ  และพร้อมจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน