การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก ประจำปี 2023 (2023 World Conference Wuzhou Summit) ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง10  เดือนพฤศจิกายน ภายใต้หัว “สร้างโลกดิจิทัลแห่งพลังการปรับตัวและการโอบอ้อมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคน :ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันบนไซเบอร์สเปซ”

“ฤดูใบไม้ผลิออกดอกพลิผล เก็บเกี่ยวผลยามฤดูใบไม้ร่วง” การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก ทำงานตลอดระยะเวลากว่าสิบปีอย่างหนักจนสามารถบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “ความมั่งคงและความหนักแน่นอย่างท่องแท้” 

ภาพ คือ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการอินเตอร์เน็ตนานาชาติอูเจิ้น เป็นสถานที่จัดงานย่อย ณ เมืองอูเจิ้น เจ้อเจียง (5 พฤศจิกายน 2023)  (ภาพโดย Cui Yiming นักข่าวของ Guangming.com)

ตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมา การประชุมอินเตอร์เน็ตโลกได้เสนอแนวคิดอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันบนนไซเบอร์สเปซ” ได้สร้างแพลติฟอร์มชั้นสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศบนไซเบอร์สเปซ โดยยังคงส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปการธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ตทั่วโลก มุ่งมั่นส่งเสริมการบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลกับเศรษฐกิจจริง และใช้พลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาใหม่จุดเชื่อมที่สำคัญทุกจุดมีความชัดเจนและสะท้อนความก้าวหน้าของยุคสมัย

เป็นที่น่าพูดถึงก็คือการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกเมื่อปีที่แล้วได้พัฒนาตนเองจากการพบปะกันระดับนานาชาติเพียงในแวดวงอินเตอร์เน็ตไปสู่องค์กรระหว่างประเทศแล้ว กลายเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างจีนกับโลก และเป็นเวทีสำหรับจีนในการแบ่งปันและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ การประชุมสุดยอดอูเจิ้นได้รับการยกระดับเป็นการประชุมประจำปีขององค์ระหว่างประเทศ จึงถือว่าการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกประสบความสำเร็จในการเริ่มเต้นออกเดินทางครั้งใหม่ในฐานะองค์กรระหว่างเทศ

ความสำเร็จเป็นสิ่งยืนยันเชิงประจักษ์ สามารถรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดเป็นการเข้าถึงจิตใจผู้คนโดยตรง ดั่งเช่นทุกวันนี้ แนวคิดการสร้างประชุมที่มีอนาคตร่วมกันบนไซเบอร์สเปซยังคงได้รับการยอมรับจากผู้คนอย่างต่อเนื่อง ภูมิปัญญาจีนและแนวทางการจัดการสำหรับการพัฒนาอินเตอร์เน็ตและการธรรมาภิบาลก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกแล้ว “การวางแผนเริ่มต้นด้วยการมองจากที่สูง มาตรฐานการสร้างสูง ระดับการส่งเสริมสูง” คือแนวคิดที่เห็นพ้องต้องกัน เป็นทิศทางของความพยายาม เป้าหมาย และการดำเนินการที่มั่นคง ในยุคสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิติลมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมโลกด้วย โดยได้บูรณาการเข้ากับรูปแบบการธรรมาภิบาลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งที่การประชุมอินเตอร์เน็ตโลกพยายามติดตามย่างก้าวและจังหวะที่แม่นยำในการกุมแนวโน้มการพัฒนาที่ตรงประเด็นและชูมาตรการเชิงปฏิบัติได้อย่างแม่นยำเช่นกัน

ภาพ คือ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการอินเตอร์เน็ตนานาชาติอูเจิ้น เป็นสถานที่จัดงานย่อย ณ เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง (5 พฤศจิกายน 2023)  (ภาพโดย Cui Yiming นักข่าวของ Guangming.com)

การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก ประจำปี 2023 (2023 World Conference Wuzhou Summit) ได้กำหนดหัวข้อการประชุมและกิจกรรมใหม่ เตรียมใช้ขัดเช็ดแบรนด์ให้เงาวาวพร้อมรับ “ความตื่นเต้นครั้งใหม่” ไม่ว่าจะเป็นการคว้าเทรนด์และวิสัยทัสน์ของความร่วมมือทางดิจิทัลที่สวยงาม หรือจะเป็นการรวบรวมจิตใจและภูมิปัญญาเชิญสมาชิกทั้งเก่าและใหม่จับมือร่วมเดินไปข้างหน้า หรือจะเป็นการเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมกิจกรรมของทางแบรนด์ให้โดดเด่นน่าสนใจ หรือวจะเป็นการทำงานร่วมกันเชิงปฏิบัติเพื่อร่วมกันสร้างครอบครัวองค์กรระหว่างประเทศที่มีความสามัคคีภายกลมเกลียว การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก ประจำปี 2023 เป็นการประชุมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและจิตนาการอันสวยงาม