ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้บริการแสดงตัวตนในการฝากเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM , ADM , LRM) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและปิดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM , ADM , LRM) ผู้ฝากเงินจะต้องทำการแสดงตัวตนก่อนการทำธุรกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวบุคคล ทั้งผู้ฝากและผู้รับฝาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมมากขึ้น ซึ่ง ธอส. พร้อมดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการเป็นหลัก และเปิดให้บริการแสดงตัวตนผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM , ADM , LRM)ก่อนฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ การแสดงตัวตนก่อนการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM , ADM , LRM) สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1. ผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ฝากเงิน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP (One-Time Password) ก่อนนำฝากผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM, ADM,LRM) ของธนาคาร โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

และ 2. ผู้ฝากเงินใช้บัตร ATM ของ ธอส. พร้อมใส่รหัสส่วนตัว (PIN Code) ก่อนนำฝากผ่านเครื่อง CDM/ATM , ADM หรือบัตรชำระหนี้เงินกู้ (GHB Pay Card)ที่เครื่อง LRM ของธนาคาร โดยมีวงเงินฝาก/ชำระหนี้สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ  G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th