ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนแผ่นดินใหญ่ ได้เดินทางเยือนมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองอินฉวน เขตปกครองตนเองหนิงเซียะ ที่มีประกร 2.4 ล้านคน และส่วนมากเป็นชาวฮุ่ย โดยได้เรียกร้องให้ชาวจีนมุสลิมร่วมใจกันสร้างความปรองดองในสังคม และต่อต้านการกระทำผิดทางกฎหมายที่จะแทรกซึมมาโดยอาศัยศาสนา ทั้งนี้ จีนมีประชากรมุสลิมประมาณ 21 ล้านคน ประกอบไปด้วยชาวอุยกูร์ ในมณฑลซินเจียง ทางตะวันตกไกล ชาวฮุ่ย และชนเผ่าอื่นๆ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน