เพราะเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่ “ยัสปาล กรุ๊ป” จึงมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของนักออกแบบรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยล่าสุดได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์ ในโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program จำนวน 7 คน ทุนการศึกษาทุนละ 200,000 บาท รวม 1,400,000 บาท พร้อมได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกงานกับแฟชั่นดีไซเนอร์มืออาชีพของแบรนด์ดังต่างๆ ในยัสปาล กรุ๊ป อย่างใกล้ชิด

เควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)

คุณเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยัสปาล กรุ๊ป เราเชื่อมั่นใน The Power of Next ที่เป็นพลังศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ด้วยความแข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้ริ่เริ่มโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program ซึ่งในปีนี้ได้ถูกจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นโครงการเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ครั้งแรกของวงการแฟชั่นเมืองไทยที่มอบการสนับสนุนแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ทุนการศึกษา ไปจนถึงโอกาสการทำงานกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกถึง 82 ผลงาน ภายใต้โจทย์ “Sustainability” หัวข้อที่อุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก รวมถึงยัสปาล กรุ๊ปให้ความสำคัญอย่างมาก 

นิสิตนักศึกษาทั้ง 7 คน ผู้ชนะทุนการศึกษาและได้รับโอกาสฝึกงานกับดีไซเนอร์แบรนด์ดังในบริษัทฯ ได้แก่ คุณธนัชพร วรธงไชย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณฐิติวุฒิ ใจภักดี และ  คุณทศพร ภู่ถาวร  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คุณอรรถพล มีพันธ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณเอเซีย เสนาขันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณธนดล คันยุไร จากมหาวิทยาลัยรังสิต และคุณณัชชา พงษ์พันธ์เกษม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยบางท่านได้ให้มุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ฝึกงานกับดีไซเนอร์มืออาชีพและแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน อาทิ

เอเซีย เสนาขันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอเซีย เสนาขันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  “เริ่มต้นจากการที่อยากได้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อยากสัมผัสการทำงานจริงๆ จึงมองว่าโครงการนี้น่าสนใจ ตลอดระยะเวลาของการฝึกงานได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนจากมหาวิทยาลัย มาลงมือทำจริงกับทีมดีไซเนอร์ที่สอนการทำงานในด้านต่างๆ ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องรายละเอียดของด้าน Commercial ว่าเสื้อผ้าเวลาที่ต้องทำขายจริงๆ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ความต้องการของลูกค้าคืออะไร สวมใส่ง่าย ใส่สบายตัวไหม และความรู้ในเรื่องของการทำการตลาด กระบวนการทำงานในด้านต่างๆของอาชีพดีไซเนอร์อีกด้วย”

“และจากโจทย์ Sustainability ที่ได้รับมามองว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นที่น่าสนใจในโลกปัจจุบัน โดยสามารถเดินเคียงคู่ไปด้วยกันได้ในเรื่องของแฟชั่นและความยั่งยืน โดนชูจุดเด่นด้านสไตล์ที่มีความเรียบง่าย ผสมผสานกับวัสดุที่ช่วยเสริมเรื่องความยั่งยืน เพื่อยืดอายุการใช้งาน”

ฐิติวุฒิ ใจภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ด้าน ฐิติวุฒิ ใจภักดี นักศึกษาสาขาแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวว่า “ส่วนตัวมองว่า Sustainability เป็นสิ่งที่น่าสนใจของวงการแฟชั่น โดยได้ไปหาความรู้เกี่ยวกับผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล พวกพลาสติก มาตีโจทย์ให้กลายเป็นคอนเซปต์ Ecotourism ที่เห็นว่านักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวที่ใด ก็จะเกิดปัญหาด้านขยะตามมา จึงมองว่าขยะพวกนั้นควรนำเอามารีไซเคิล กลายเป็นเสื้อผ้าที่ถูกผลิตมาจากผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล สามารถเที่ยวไปด้วย และรักโลกไปด้วยในเวลาเดียวกัน และในอนาคตอยากที่จะพัฒนานวัตกรรมในด้าน Material ที่สามารถนำมาใช้ในวงการแฟชั่น เพื่อการออกแบบเสื้อผ้าให้สามารถใช้ซ้ำได้ในหลายโอกาส”

“จากประสบการณ์ที่ได้รับจากยัสปาล กรุ๊ป ได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านงานดีไซน์ ด้านการผลิตในโรงงาน ด้านการขายไอเดียให้ทีม ลงมือทำในสเกลใหญ่ที่เป็นอาชีพจริงๆ ทำให้เห็นภาพตัวเองว่าต่อให้ในอนาคตจะได้ไม่ได้ทำต่อในด้านดีไซเนอร์ แต่ก็ยังสามารถทำงานในด้านอื่นๆที่เป็นส่วนนึงของอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างแน่นอน”

อรรถพล มีพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขณะที่ อรรถพล มีพันธ์ นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยถึงจุดเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการมาจากการที่ต้องมองหาที่ฝึกงาน แล้วอาจารย์ได้แนะนำโครงการ JASPAL GROUP Scholarship Program “ดีใจที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาฝึกงานที่ยัสปาล กรุ๊ป ได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบงานจริงๆในองค์กรใหญ่ ทำงานร่วมกับพี่ๆดีไซเนอร์ ที่สอนให้รู้ขั้นตอนการทำงานของอาชีพนี้ รวมไปถึงการที่ต้องไปประสานงานกับแผนกอื่นๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการสเก็ตดีไซน์ การเลือกเนื้อผ้า การประสานงานกับซัพพลายเออร์ นับว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ดีมากจริงๆ

บรรยากาศการฝึกงานที่ยัสปาล กรุ๊ป

“ความยั่งยืนกับแฟชั่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยที่ได้มองถึงเรื่องใช้วัสดุเป็นหลัก คือผ้า ที่จะมาจากเส้นใยจากพืชและสัตว์ ที่สามารถย่อยสยายได้เองตามธรรมชาติ และยังมีความแข็งแรงทำให้มีอายุการใช้งานได้นาน มีความคงทน ตอบโจทย์เรื่อง Sustainability”