จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 5 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ ..00.. ฤดูกาล ลมหนาวมาเยือนเช้ามืดชานกรุงแล้ว ส่วนจะหนาวกี่วันนั้นขึ้นอยู่กับมวลอากาศเย็น ..00.. แก้รัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนหรือเพื่อนักการเมือง หาเหตุใช้งบประมาณ ..00.. รอไปเรื่อยๆ เงินดิจิทัล 10,000 บาท จนป่านนี้ยังถกอยู่ ..00.. ไปกันที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ความสัมพันธ์การทูต เมื่อเร็วๆ นี้ Mr.Mohammad Mehdi Imanipour หัวหน้าองค์กรวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อิสลามกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและอิหร่าน อาทิ ดนตรี ศิลปะ การแสดง ภาพยนตร์ ภาษา และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก ..00.. ไทย – ลาว นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวันสี กัวมัว รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองกระทรวงวัฒนธรรมไทยและลาว โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสักขีพยานลงนาม ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ฉบับแรก มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ เน้นความร่วมมือด้านการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา การเก็บรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ การค้นคว้าทางโบราณคดี และต่อต้านการลักลอบค้าวัตถุทางวัฒนธรรม ..00.. มอบโล่ พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำก.วัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ดำเนินงานโดยกรมการศาสนา(ศน.) ..00.. ส่วนรายการนี้ วธ.ร่วมกับวัดพระเชตุพนฯ จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 66 ..00.. โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพิธีบวงสรวงการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธี การแสดงจัดระหว่างวันที่ 5 พ.ย. – 5 ธ.ค. 66 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซื้อบัตรชมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

ความสัมพันธ์การทูต เมื่อเร็วๆ นี้ Mr.Mohammad Mehdi Imanipour หัวหน้าองค์กรวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อิสลามกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและอิหร่าน

ไทย – ลาว นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวันสี กัวมัว รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองกระทรวงวัฒนธรรมไทยและลาว

วธ.ร่วมกับวัดพระเชตุพนฯ จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 66

มอบโล่ พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำก.วัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ดำเนินงานโดยกรมการศาสนา

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพิธีบวงสรวงการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธี การแสดงจัดระหว่างวันที่ 5 พ.ย. – 5 ธ.ค. 66 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย