มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดพิธีบวงสรวงใหญ่การแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ”

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพิธีบวงสรวงการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ตอน "กุมภกรรณทดน้ำ" โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปิน และนักแสดงร่วมพิธีบวงสรวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ ยึดตามแนวบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งมีความเข้มข้นและให้แง่คิดสอนใจจากยักษ์กุมภกรรณ ตัวละครเอกที่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง แต่กลับหลงผิดเชื่อคำยุยงของทศกัณฐ์จนทำให้ต้องทำศึกกับพระราม ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ใช้องค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาเพื่อสร้างสรรค์การแสดงสุดยิ่งใหญ่ นอกจากเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ยังแสดงถึงสายพระเนตรแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการแสดงโขนอย่างกว้างขวาง

การแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย