ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การเดินทางไปสำรวจและวิจัยขั้วโลกใต้”  วิทยากรโดย พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภพ พรหมดี อาจารย์ประจำกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เจ้าของผลงานเขียนหนังสือเรื่อง “ใต้ร่มธงไทยกับการวิจัยขั้วโลกใต้” ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องสมุดกองสถิติและประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก 

พบกับหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ที่บูธศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในงาน “รักการอ่านและมหกรรมหนังสือ”  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-355-2946