สายวิ่ง สายสุขภาพ พลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งงานดีๆ “โรงพยาบาลนครธน” จัดงานมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”  โดยจะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยงานจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ณ โรงพยาบาลนครธน

รายละเอียดการสมัคร : FUN RUN เดินด้วยความห่วงใย ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 550 บาท รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว (เลือกรับเสื้อคอกลมหรือเสื้อแขนกุด), MINI MARATHON วิ่งด้วยความรัก ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 700 บาท รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว (เลือกรับ เสื้อคอกลมหรือเสื้อแขนกุด), VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อวิ่ง 2 ตัว (เลือกรับเสื้อคอกลมหรือเสื้อแขนกุด) และแก้วเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ รพ.นครธน ตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2566 หรือสมัครทางออนไลน์ที่  https://www.nakornthon.com ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566

อนึ่ง สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ด้วยอัตราการป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และกำลังใจ  โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นในการรักษา บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จึงได้จัดงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”  นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ (กำหนดการแถลงข่าว วันพุธที่ 1 พ.ย. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลนครธน) ข้อมูลเพิ่มเติม 02 450 9999