หนองคายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษา ย้อนรอยวัฒนธรรม ชมความมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคโลก 1 เดียว“15 ค่ำเดือน 11”    

 

    วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน (พญานาคคู่ ริมโขง) จังหวัดหนองคาย นายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,พล.ต.ต.พรชัย  ชลอเดช  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายแพทย์ณรงค์  จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย,นายประทีป  อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย,นางธนภร  พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566

           

นายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก เป็นกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เท่านั้น และในพื้นที่แต่ละอำเภอมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจังหวัดหนองคายอย่างแท้จริง อาทิ พิธีรำบวงสรวงบูชาพญานาค,ไหลเรือไฟบูชาพญานาค และ การลอยกระทงกาบกล้วย ซึ่งก็มีเพียงจังหวัดหนองคายเท่านั้นที่มีการลอยกระทง 2 ครั้ง ใน 1 ปี เพื่อสักการะบูชาแม่น้ำโขง และ องค์พญานาคราช ตามความเชื่อ ส่วนไฮไลท์คือการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

โดยมีความเชื่อว่าเป็นการสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ โดยในปีนี้ทางจังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมพิธีรำบวงสรวงบูชาพญานาคราช และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอโพนพิสัย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม, อำเภอรัตนวาปี และ อำเภอท่าบ่อ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. - 6 พ.ย. 2566 นี้

  

นายประทีบ  อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า วันออกพรรษาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 2566 ตามความเชื่อในสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าหากเดือนนี้มีเดือน 8 สองหน หรือเรียกว่าอธิกมาส  จะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค จำนวน 2 วัน คือวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม โดยมี 6 อำเภอ ริมแม่น้ำโขงได้ดำเนินการจัดงาน ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม โพนพิสัย และรัตนวาปี ซึ่งแต่ละอำเภอ มีกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจังหวัดหนองคายอย่างแท้จริง ให้คงอยู่สืบไปคู่กับคนจังหวัดหนองคาย รวมถึงให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ และ ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยทางพื้นที่ในแต่ละอำเภอมีการกำหนดจุดพื้นที่และจำนวนผู้เข้าร่วมรับชมบั้งไฟพญานาคไว้อย่างชัดเจน 

อาทิเช่น 1.วัดไทย ลานนาคาเบิกฟ้า ,บ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย 2.บริเวณริมโขงบ้านบ้านน้ำเป,บ้านท่าม่วง, บ้านตาลชุม,บ้านโพนแพง , บ้านหนองแก้ว,บ้านอาญา,บ้านเปงจานนคร,บ้านต้อนน้อย,บ้านต้อนใหญ่ อำเภอรัตนวาปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวห้วงงานประเพณีออกพรรษาแลเทศกาละบั้งไฟพญานาคโลก ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้วางแผนเดินทางในการท่องเที่ยวและทำบุญสักการะไหว้องค์พญานาคราช  เตรียมความพร้อมของตนเอง เพื่อเข้าชมบั้งไฟพญานาคในจุดที่ทางจังหวัดหนองคายได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

          

ขณะที่นายแพทย์ณรงค์  จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายกล่าวว่า การท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 จังหวัดหนองคาย นี้ ได้เน้นย้ำเรื่องวางแผนรับรองเตรียมความพร้อมระบบการช่วยเหลือ การรักษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ การส่งตัวผู้ป่วย /ผู้บาดเจ็บ ในกรณีฉุกเฉินกับเทศกาลท่องเที่ยวในครั้งนี้ โดยได้จัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำจุดชมบั้งไฟ และกำชับ เน้นย้ำ บุคลากรทางการแพทย์ให้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

             

 ทางด้าน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เผยว่าในส่วนของการดูแลความปลอดภัยและการจราจร จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกอำเภอ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ให้บริการประชาชน พร้อมการสนธิกำลังกับหน่วยงานข้างเคียง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงภารกิจสำคัญในการจัดการจราจร ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายวางมาตรการจัดการการเดินรถ การระบายรถ การบังคับใช้กฎหมายจราจร การเปิดเส้นทางเดินรถทางเดียวในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวในห้วงงานประเพณีลออกพรรษา

                

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อชมปรากฏการณ์ดังกล่าวจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคาย ปีละหลายร้อยล้านบาท จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ซึ่งทุกท่านจะได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกับชีวิต และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของพญานาคได้อีกหลายๆ แห่งในจังหวัดหนองคาย

               นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวฯ ยังมีเหล่าคนดังที่มีความเชื่อ และ ศรัทธา ต่อองค์พญานาค นำโดยอาจารย์ก้อนคำ ลำโขง, วรนิษฐา โรหิตจันทร์ Miss Universe Nongkhai 2023  และ บุคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย มาร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทำบุญ สักการะองค์พญานาค เส้นทางนาคารูทในช่วงงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกในปีนี้ เพื่อการขอพร และ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้กับชีวิตต่อไป