ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เปิดไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่ พระราชินีทรงร่วมกิจกรรมไอซ์ ฮอกกี้ คู่เปิดสนาม 

วันที่ 20 ต.ค.เวลา น. 18.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” (Thailand International Ice Hockey Arena Chiangmai) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงร่วมกิจกรรมไอซ์ ฮอกกี้ คู่เปิดสนาม โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะเธียเตอร์ ออฟ ดรีม จำกัด และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

การนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อกีฬาฮอกกี้ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องรับรับรองที่พลับพลาพิธี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินเข้ายังอาคาร “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่”  

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สนามไอซ์ ฮอกกี้ (Ice Hockey) ภายใน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” ทอดพระเนตรการแสดงบนลานน้ำแข็ง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดม่วนอก ม่วนใจ๋ : “ลานนา แฮปปีเนส อิน โมชัน เดอะ สเกตติ้ง เอ็กซ์ตราวากานซา” (Lanna Happiness in Motion : The Skating Extravaganza) เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัยถึงประเพณีวัฒนธรรมอันประณีตของล้านนา ผสมผสานท่วงทำนองที่มีความสง่างามและความสนุกสนานบนลานน้ำแข็ง และชุด “เดอะ เกรทเทท โชว์” (The Greatest Show) เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความสนุก ความมีชีวิตชีวาของผู้คนที่มาจากหลากหลายถิ่นฐานแต่มีความฝันหนึ่งเดียวกัน

ต่อจากนั้น  ทอดพระเนตรกิจกรรมไอซ์ ฮอกกี้ คู่เปิดสนาม ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์กีฬาไอซ์ ฮอกกี้  และทรงร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เชียงใหม่” ตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง ดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร  เป็นสนามแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มีขนาดสนามได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในอนาคตจะใช้จัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งรายการต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังจะใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และกีฬาบนลานน้ำแข็งทีมชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ รวมถึงใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการฮอกกี้น้ำแข็งของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก  รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้  ฝึกฝนและพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป