จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 6 ค่ำ เดือนเอ็ด ปีเถาะ ..00.. มนุษยธรรมต้องมี ยังต้องติดตามข่าวต่างประเทศในสถานการณ์สงครามอันเลวร้ายในฉนวนกาซา จะจบลงแบบใด ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ฉบับว่าด้วยขับเคลื่อนงบปี 67 ท่าน เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ชี้ลงเม็ดเงินกระตุ้นท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชาติ พร้อมวัดผลไตรมาสแรก ทั้งนี้กล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของวธ. ซึ่งหน่วยงานในสังกัดได้ชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการดำเนินงานที่ได้นำเสนอต่อสำนักงบประมาณใน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การขับเคลื่อนนโยบาย THACCA ของรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายของวธ.ที่ได้ดำเนินการปรับแผนงานสอดคล้องรับกับนโยบายของรัฐบาล และการขับเลื่อนโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วจำเป็นต้องต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โครงการสร้างเศรษฐกิจและชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวทุกโครงการของวธ. ว่าสามารถสร้างเม็ดเงินในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ได้จำนวนเท่าไร จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างไร ..00.. ทั้งกล่าวอีกว่า ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการยกระดับต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างเม็ดเงิน นอกจากนี้ให้หน่วยงานในสังกัดประสานการทำงานกับจังหวัด และส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์โครงการของวธ. ที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..00.. สำหรับไตรมาสที่ 1 จะเร่งเก็บเม็ดเงินจากโครงการชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีประจำปี 2567 จำนวน 10 ชุมชน ควบคู่กับชุมชนในปี 2566 อีก 10 ชุมชน รวม 20 ชุมชน และการฟื้นฟูโครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ..00.. พร้อมกันนี้ ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอีก 16 เทศกาล เพื่อยกระดับสู่ประเทศและนานาชาติให้เป็นไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวในปี 2567 ซึ่งรวมกับปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด 32 เทศกาลประเพณี นำมาประชาสัมพันธ์ “ทุกเดือนต้องเที่ยวได้” ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ..00.. พร้อมย้ำ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกับสำนักงบประมาณในการเสนองบประมาณที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจาก วธ.ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน soft power จึงต้องปรับแผนสนองนโยบายรัฐบาลให้รวดเร็ว ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุด ภายใต้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ..00..  ปิดท้าย กรมศิลปากรจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง และเหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่นครบรอบ 112 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เพื่อหารายได้นำเข้าเงินกองทุนโบราณคดี ใช้ในการบูรณะโบราณสถาน และกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ..00.. ในการนี้กรมฯ จะได้จัดพิธีบวงสรวงพระพุทธสิหิงค์ ในที่ 16 พ.ย. ศกนี้ และพิธีมหาพุทธาภิเษกโดยพระเถรานุเถระ ในวันที่ 26 พ.ย. 66 รายละเอียดขนาดหน้าตักและเหรียญ วิธีสั่งจอง/บูชา สอบถามทางเฟสบุ๊กเพจ: พระพิฆเนศวร 108 ปี กรมศิลปากร แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

จัดสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง และเหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่นครบรอบ 112 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม