พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนศาลาริมน้ำวัดบางพลัด  เขตบางพลัด


ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  วันที่  17 ตุลาคม  2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎร   ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนศาลาริมน้ำวัดบางพลัด  เขตบางพลัด ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

         

วันนี้ (17 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนศาลาริมน้ำวัดบางพลัด เขตพลัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลัด  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ
           

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้รับทราบ ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวชมเชยการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว กับให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนศาลาริมน้ำวัดบางพลัด  และเยี่ยมศูนย์พักพิง พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  
         

 เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 00.31 น. โดยประมาณ  ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน  ตัวบ้านบางหลังเป็นไม้เก่าจึงทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี  ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงจึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง ประกอบกับเป็นชุมชนและเป็นซอยแคบ  เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครดับเพลิงในพื้นที่และจากพื้นที่ใกล้เคียง ได้ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงได้  จากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วน รวม 21 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 94 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางพลัด ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยว อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร /สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ด้วยแล้ว