13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช ผู้บัญชาการทหารเรือนำกำลังพลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดกิจกรรม ในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยในเวลา 07.10 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณร นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จำนวน 50 รูป วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 20 รูป และวัดชิโนรสารามวรวิหาร จำนวน 19 รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน 89 รูป ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา เข้าร่วมพิธี ต่อมาในเวลา 08.10 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีพระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นในเวลา 09.10 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้น พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อันเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างความกินดีอยู่ดี และการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับประชาชนในทุกด้าน รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ลานหน้าอาคารศูนย์บัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดบริการประชาชน อาทิ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม ตรวจรักษาโรคทั่วไปแสดงดนตรี แจกอาหารและน้ำดื่มเต็นท์ช่วยเหลือประชาชน พบปะผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้มอบอุปกรณ์พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ณ วัดครุฑธาราม ก่อนนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ ประชาชนจากชุมชนเขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และนักเรียนจากสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัด 

ในส่วนของหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล และศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่ 22 จังหวัด ร่วมกันเก็บขยะชายหาด บริจาคโลหิต พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตามวัด มัสยิด และเก็บขยะริมชายหาด และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา และบริจาคโลหิต

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ